Klachten

Zorg@Huis zal zijn best doen om de zorg en begeleiding te geven die nodig is. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de zorgverlening, behandeling of de financiële afhandeling. Hier over moet gepraat worden. Alleen wanneer een klacht bespreekbaar wordt, kan Zorg@Huis en de cliënt samen naar een oplossing zoeken.

Wanneer een klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kunt u een beroep doen op een onafhankelijke klachtencommissie. Zorg@Huis is aangesloten bij de klachtencommissie van Klachtenportaal  Zorg.

Wilt u een klacht indienen over Zorg@Huis . Dan moet u de volgende stappen ondernemen: